image

PB AHU condition s.r.o.

O firmě

Historie společnosti vznikla na základě zkušeností, které se začali rýsovat v roce 2009 jako dřívě zaměstnanci firmy v pozici servisního technika klimatizací a vzduchotechnických zařízení, další činnost byla vedena v rámci montáží klimatizací, rozvodů vzduchotechniky, instalací VZT zařízení, uvádění systému chlazení do provozu. Instalace MaR pro zařízení VZT a klimatizací. V roce 2016 se role pohybovala na koordinaci zakázek v tomto oboru. Další činnost probíhala v kancelářích jako koordinace servisních techniků. Na základě zkušeností v oboru byla založena společnost PB AHU Condition s.r.o.  Naše zkušenosti chceme co nejvíce využít ku prospěchu a funkčnosti zařízení pro Vaše příjemnější klima.

SLUŽBY

image

               Servis Klimatizací

    Pravidelný servis je zárukou dlouhodobého a bezproblémového chodu klimatizačního zařízení, předchází závadám a snižování účinnosti celého systému.
    Klimatizace je strojní zařízení, které vyžaduje pravidelné čištění výměníků (vnitřní a venkovní jednotky), čištění a dezinfekci odvodu kondenzátu, kontrolu a proměření elektro části včetně měření odběrových proudů, kontrolu tlaku a množství chladiva v okruhu a další Při nezajištění servisu a provozu znečištěné klimatizace dochází k rapidnímu snížení účinnosti, zvýšení elektro příkonu.u

image

Servis Vzdutochechniky
Větrání

Od složitosti, počtu instalovaných zařízení a zatížení v provozu se odvíjí náročnost a četnost servisu. Minimálně by se servis vzduchotechniky měl provádět 2x ročně a to při přechodu na zimní nebo letní provoz, včetně evidence zjištěných závad a provedených úkonů. Ve velkých strojovnách, kde na bezporuchovém stavu zařízení závisí významně kvalita vnitřního prostředí a při poruše vzduchotechniky kde může dojít k ohrožení zdraví, technologického procesu aj., je vhodné prohlídky provádět častěji..

image

Montáž Klimatizačních systému

Klimatizační jednotky vhodné pro serverovny jsou navrženy tak, aby byl maximální poměr citelného chladícího výkonu ( ten který opravdu snižuje teplotu ) k chladícímu celkovému výkonu ( který zahrnuje i latentní chladící výkon – tedy veskrze nežádoucí kondenzaci vodní páry, odvlhčování ).
Dále musí mít dostatečný vzduchový výkon, aby dokázaly zajistit optimální provětrání prostoru a zabránily vzniku tzv. hotspotů, které mohou být příčinou lokálního přehřívání IT technologie.
Nejdůležitějším faktorem pro chlazení serveroven je spolehlivost zařízení. 

image

Montáž systému Měření a regulace pro VZT zařízení

Měření a regulace je systém různých čidel, ventilů a měřících prvků, které jsou vyhodnocovány řídící jednotkou, jenž vyhodnocuje, řídí a optimalizuje různé technologické procesy, jako je vytápění, chlazení, ovládání osvětlení a další procesy zjednodušující fungování a ekonomiku provozu budovy. 

image

Montáž rekuperačních jednotek pro rodinné domy

Reference

JIP Cash a Carry - Montáž chlazení prodejna, přímé chlazení VZT - Sinclair SDV 5
SONEPAR - Dodávka a montáž VZT
SONO - Servis VZT a Klimatizací
3x RD Střelice - Dodávka a montáž Rekuperace, Chlazení
SAKO Brno - Montáž VZT provoz dílny
Nemocnice Milosrdných bratří - Výměna technologie chlazení pro serverovny
BEMETA Žatčany - montáž systému chlazení VRF LG
Nemocnice Znojmo - Montáž systému chlazení VRF LG
Rajhrad Sportovní hala - Montáž klimatizace - Daikin VRV

Kontakt

PB AHU condition s.r.o.
IČO: 17286930    DIČ: CZ17286930

Rožmitálova 567/20, 678 01 Blansko


Pavel Burda
obchod, servis, realizace
 720 573 968  burda@pbahu.cz

Ing. Václav Čtvrtečka
obchod, realizace zakázek, projekční činnost
774 199 489 ctvrtecka@pbahu.cz

Faktury zasílejte elektronicky na e-mail: fakturace@pbahu.cz, a to ve formátu *.ISDOC a *.PDF

 350 vyřízených zakázek

50 spokojených domácností

20 vracejících se firem

12 let zkušeností